Xuân Bính Thân 2016

Nhân dịp xuân về, Tố Nga chúc các bạn hữu xa gần một năm Bính Thân an khang, hạnh phúc, vạn sự như ý.

 

Tet card 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s