Từ đâu

Từ đâu

.

Từ đâu

~.~

Advertisements

2 thoughts on “Từ đâu

  1. …từ đâu trong cõi người ta
    …từ đâu có bóng 1 nàng tố nga
    ….thì đâu lại có 1 chàng đại gia
    …ngó qua ngó lại rinh nàng chạy xa…hahahah
    …..chạy đâu …:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s