Lấy tui !

Lấy tui !

Tí đến thăm Tèo thì thấy Tèo đang lu bu với công việc nhà.

Ngạc nhiên quá, nên Tí hỏi:

– Ủa, cô ở của anh đâu rồi mà anh phải tự một mình làm vậy nè?

Lau mồ hôi trên trán, Tèo thở dài, trả lời 1 cách .. ngao ngán:

– Cô ta đi lấy chồng rồi.

Lại ngạc nhiên, Tí hỏi tiếp:

– Vậy à? Lấy ai thế?

Tèo buông thõng:

– Lấy tui !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s