He = Lão ấy

He = Lão ấy

 

Giờ học môn tiếng Anh cô giáo giảng về đại từ nhân xưng. Một học sinh hỏi:

 

– Thưa cô, từ He nghĩa là gì?

 

– Từ He là một đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. Ví dụ mẹ em nói chuyện với bạn của mẹ em về bố em bằng tiếng Anh thì dùng từ He để chỉ bố em.

 

– Dạ, vậy em hiểu rồi. He nghĩa là lão ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s