Sao bố biết?

Sao bố biết?
Cô con gái dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ. Khi chàng trai về, ông bố hỏi con gái:
– Thằng cu này làm ở tiệm cầm đồ à?
– Vâng. Sao bố biết?
– Tao thấy nó đánh giá đồ đạc nhà mình thấp hơn hẳn giá thực tế của chúng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s