Kỳ ….

Kỳ ….

* Thời Kỳ yêu nhau:

– Em là người con gái “Kỳ… diệu”, gặp được em bao nỗi buồn của anh đều nhanh chóng tan biến…..

* Sau ngày cưới một khoảng thời gian:

– Em đúng là “Kỳ ..lạ” ! Những chuyện vớ vẫn như vậy mà tin được à ?? !!!

* Được hai , ba mặt con:

– Bà thật là “Kỳ…. cục”. Có bạn bè tôi ở đó, bà nói như vậy mà nghe được hử ?? !!!

* Và rồi…. bi giờ…..:

– Thôi , tôi không bàn với những người chuyên làm “Kỳ…. đà” cản mũi như bà nữa !!!!……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s